Dernek Üyeliği

 

YAPI DENETİM KURULUŞLARI BİRLİĞİ ANTALYA ŞUBESİ
DERNEĞE ÜYELİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Üyeliğe kabul için dilekçe

2- Nüfus Cüzdan fotokopisi

3- İkametgâh İlmühaberi

4- Üyeliğe kayıt kararına ilişkin Karar defteri sayfası fotokopisi

5- 2 adet vesikalık resim

6- Şirketi temsil yazısı

7- İmza Sirküleri fotokopisi

8- Giriş ödentisi dekontu (400 YTL.)